Green Hub Denmark

Last modified: 06.04.2020

Port of Aalborg sammen med en række parter – herunder Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning og Aalborg Universitet – har besluttet at etablere et nationalt grønt testcenter i Aalborg under navnet Green Hub Denmark. Green Hub Denmark skal være en platform, der muliggør testforsøg i fuld skala på tværs af forsyninger, erhvervsliv, borgere m.fl. Det er ikke nyt for Port of Aalborg at arbejde med at skabe de såkaldte industrielle symbioser, hvor virksomheder bliver bedre til at dele ressourcer med hinanden. Havnen er en af drivkræfterne i det ambitiøse miljøprojekt Miljø++, hvor man sammen med Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune arbejder for at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til inkubator for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Læs mere her