Erhvervsudvikling gennem bæredygtige løsninger

Miljø++ er et ambitiøst, strategisk samarbejde, der har til hensigt at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til inkubator for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller på miljøområdet. Samarbejdet vil udvikle bæredygtige løsninger, der skaber attraktive erhvervsområder og arbejdspladser, og som kan spredes til hele Aalborg-området og regionen. Populært sagt er målet, at miljø og planlægning bliver en mulighed og et afgørende konkurrenceparameter i fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser i regionen - i stedet for en trussel.

I denne rapport kan du læse om de mange resultater fra de første fem års samarbejde om Miljø++.

 

Et stærkt samarbejde med ambitioner

I Miljø++ indgår en lang række stærke aktører med Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Aalborg Energikoncern og Erhvervsnetværk 9220 i spidsen. Aalborg Havn er den primære investor i projektet ud fra en strategi om, at fremtidens havn har en større integratorrolle i at udvikle lokalsamfundet. Aalborg Universitet er den primære udviklende enhed i samarbejdet og ser store potentialer i en bedre forståelse og tilgang til miljø på strategisk niveau. Aalborg Kommune er med i projektet for at være i front i forhold til at skabe fremtidens rammevilkår for erhvervsudvikling og vækst. Og Aalborg Energikoncern vil udvikle og afprøve energiløsninger i området.

Samarbejdet udvikles løbende med flere virksomheder og andre aktører, der har ambitioner og idéer til bæredygtige løsninger, som kan være katalysatorer for erhvervsudviklingen i området. 

Samarbejdet har fire spor, der alle bidrager til målet: at udvikle bæredygtige løsninger:

Spor A

Ramme til understøttelse af bæredygtig erhvervsudvikling

Se mere her

Spor D

Attraktivt udviklingsmiljø for grønne forretningsmodeller

Se mere her

Spor B

Strategisk og proaktiv interessentinvolvering
 

Se mere her

Spor C

Platform til tiltrækning af virksomheder via symbioser og ressourceoptimering

Se mere her