Industrielle symbioser i Aalborg

Industrielle symbioser i Aalborg

Aalborg har mange års tradition for tæt samarbejde mellem virksomhederne i området, og over årene er der udviklet en lang række store og små industrielle symbioser mellem virksomhederne. Der har længe været et behov for at synliggøre de mange symbioser, og overblikket på denne side giver en del af overblikket med udvalgte eksempler.

Overblikket giver eksempler på komplekse symbioser med Aalborg Portland, Nordjyllandsværket og Aalborg Varme som nøgleaktører såvel som eksempler på mindre symbioser mellem få virksomheder. Der er også eksempler på symbioser baseret på udveksling af både energi, materialer og vand. Der er langt flere symbioser i Aalborg end de viste, og overblikket her skal primært vise forskelligheden i symbioserne i Aalborg. 

De mange symbioser er opbygget gennem et tæt samarbejde mellem en lang række aktører, der ud over de viste aktører tæller Aalborg Kommune, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Nordjylland, Aalborg Universitet, m.fl.

Rapport om symbioser i aalborg

Læs mere om kortlægningen i Leonie Schlueter og Andrea Milanis rapport fra 2018.

Download pdf