Symbioser og ressourceoptimering

Endnu flere symbioser i Aalborg Øst

Erhvervsområdet i Aalborg Øst er en perle af industrielle symbioser. Erhvervsområdet byder både på meget store symbioser, særligt med udgangspunkt i Aalborg Portland, men har i modsætning til andre kendte symbioseområder også en særlig kultur blandt områdets virksomheder for at skabe symbioser sammen.

Miljø++-samarbejdet booster områdets symbioser og ressourceoptimering. Det sker både ved at synliggøre de mange eksisterende symbioser i ”Aalborg-modellen”, men også ved at skabe en række nye symbioser, der skaber forretning på ressourceområdet. En central aktivitet i arbejdet med symbioser og ressourcer er det EU-finansierede projekt Bæredygtige Synergier, som skal udvikle en række nye symbioser.

Bæredygtighed skal ikke være ”varm luft” 

Indsatsen for symbioser og ressourceoptimering skal ikke kun lyde grøn. I Miljø++ vil vi sikre en vurdering af symbiosernes miljømæssige effekter, så løsningerne ikke kun er ”varm luft”, men dokumenterede fordele. Så kan vi stå ved vores aktiviteter, og så risikerer vi ikke dårlig omtale. Forskningsmæssigt har Det Danske Center for Miljøvurdering en international styrkeposition i at vurdere effekter, og med Miljø++ vil centret blive endnu skarpere på industrielle symbioser. 

Stærke lokale aktører inden for recycling og upcycling

Indsatsen for ressourceoptimering skyldes, at stigende afgifter på restprodukter og øget konkurrence har gjort det attraktivt for virksomheder at effektivisere ressourceforbruget og indgå i industrielle symbioser, der medfører besparelser på indkøb og bortskaffelse. Erhvervsområdet i Aalborg Øst har en række stærke aktører, der arbejder med ressourcer, og derfor er der et godt udgangspunkt for recycling og upcycling af ressourcer, der både er en miljømæssig forbedring og samtidig er økonomisk fordelagtigt.

Kortlægning og understøttelse af symbioser

Konkret vil Miljø++ kortlægge ressourcer i området, skabe aktive forretningsnetværk om muligheder for samarbejde om ressourcer samt understøtte den faglige og organisatoriske udvikling af symbioser. Det vil også indebære at se på muligheder for at tiltrække SMV’ere, der ”passer ind” i ressourcekortlægningen i forhold til at skabe symbioser. 

HVAD FÅR DU SOM VIRKSOMHED HER, SOM DU IKKE FÅR ANDRE STEDER?

Vi arbejder for, at din virksomhed vil blive mødt med: 

  • Konkrete muligheder for at forbedre løsningerne for dine rest- og affaldsprodukter
  • En platform, der kan hjælpe dig med at indgå i nye symbioser

Konkrete eksempler

Aalborg Portland indgår i en række symbioser, blandt andet én med Nordjyllandsværket: Læs mere om denne i artiklen i Ingeniøren. Der igangsættes løbende industielle symbioser via det EU finansierede forskningsprojekt Bæredygtige Synergier. Eksemplerne findes her igangsatte symbioser

Kontakt

Ønsker du at vide mere om de konkrete initiativer i området, så kontakt:

Brian Dalby Rasmussen

Civilingeniør (miljø og veje), Aalborg Havn

+45 2920 7252

bdr@aalborghavn.dk

Ønsker din virksomhed at høre mere om synergier og industrielle symbioser i området, så kontakt:

Lone Kørnøv

Professor, Aalborg Universitet

+45 9940 8287
LONEK@PLAN.AAU.DK