Stærkt lokalt samarbejde

En særlig tradition for samarbejde

Hele grundtanken i Miljø++ er, at ambitiøse indsatser kræver et godt samarbejde mellem lokale aktører! Aalborg Havn er omdrejningspunkt for en række gensidigt forpligtende partnerskaber mellem lokale aktører, der har til formål at skabe muligheder og forbedre forholdene for aktører i 9220-området. Dertil kommer samarbejde i stærke lokale netværk som Erhvervsnetværk 9220 og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Derudover kommer det stærke, lokale samarbejde til udtryk ved en lang række samarbejder mellem virksomheder i området og samarbejder på tværs af boligforeninger, offentlige institutioner og virksomheder. 

I Miljø++ udvikles det gode samarbejde blandt andet ved årlige bootcamps, møder i Erhvervsnetværk 9220, Kodeks for Grønne Forretningsmodeller og en række møder om de konkrete aktiviteter i Miljø++
 

Samarbejde om symbioser undersøges af erhvervs-ph.d.

Det tætte samarbejde understøttes også forskningsmæssigt med en erhvervs ph.d., der undersøger, hvordan aktører mødes for at fremme udviklingen af bæredygtige forretningsmodeller. Erhvervs-ph.d.'en er et samarbejde mellem Aalborg Havn og Aalborg Universitet.
 

Samarbejde i klynger

Center for Logistik og Samarbejde (CLS) på Aalborg havn undersøger mulighederne for at styrke lokale samarbejder i klynger. Området omkring Aalborg havn er præget af store klynger af forskellige virksomheder, og derfor undersøger CLS, hvilke samarbejdsmuligheder virksomhederne har både inden for såvel som på tværs af brancherne i det havnenære område. Læs mere om CLS på www.logsam.dk

Dertil kommer et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitet og aktører i området, blandt andet i form af en række studentersamarbejder. Her bidrager studerende fra blandt andet økonomi og ledelse, jura og miljøplanlægning med nye idéer til udviklingen af området og dets virksomheder.

HVAD FÅR DU SOM VIRKSOMHED HER, SOM DU IKKE FÅR ANDRE STEDER?

Vi arbejder for, at din virksomhed vil blive mødt med:

  • Attraktive erhvervsnetværk med en række fordele
  • Konkrete muligheder for at drage nytte af den tætte relation til Aalborg Universitet
  • En platform for at være med til at skabe nye muligheder

Et aktivt netværk med flere formål

”ErhvervsNetværk 9220 er ikke helt som de traditionelle netværk, hvor alle blot handler med hinanden. ErhvervsNetværk 9220 mener nemlig, at et netværk også skal gøre en forskel – ikke kun for medlemmerne, men også for det samfund og det område, det agerer i. Derfor har vi fokus på meget mere end udvikling af business – bl.a. et aktivt samarbejde med områdets interessenter omkring infrastruktur, trafikforhold, uddannelser, tilflytning, kultur, boligudvikling m.m.”

Se mere her: ErhvervsNetværk 9220 

Kontakt

Ønsker din virksomhed at vide mere om det stærke, lokale samarbejde, så kontakt:

Mette Schmidt

Teknisk Chef, Aalborg Havn

+45 2920 7253

ms@aalborghavn.dk