Rammer for vækst

Fra begrænsende rammer til understøttende rammer

Ambitionerne om bæredygtige løsninger for attraktive erhvervsområder og grøn vækst skal understøttes af planlægningsmæssige og forvaltningsmæssige rammer. Alt for ofte oplever virksomheder, at deres idéer og udvikling bremses af planrammer, sagsbehandling m.v. 

Derfor er ét af formålene med Miljø++ at undersøge, hvordan en nytænkning af rammevilkår kan sørge for, at plan og miljøforhold håndteres på forhånd - og samtidig skabe rammer, der understøtter grøn vækst i erhvervsområder. Målet er, at planlægningen og sagsbehandlingen bliver så god, at det gør Aalborg-området til førstevalg for virksomheder på miljøområdet.

Strategisk tilgang skal sikre smidige processer

Samarbejdet om strategiske rammer indebærer blandt andet:

  • at udvikle smidigere og omkostningseffektive processer for, hvordan nye virksomheder kan tiltrækkes, og eksisterende virksomheder kan udvikles til at kunne indgå i bæredygtige løsninger
  • at udvikle løsninger til en tidlig, strategisk stillingtagen til miljøspørgsmål i planlægningen af et erhvervsområde, der kan øge områdets attraktivitet for nye såvel som eksisterende virksomheder

Helt konkret undersøges det, hvordan en tidlig og strategisk integration af miljø gennem miljøvurdering i kommuneplan og (ramme)lokalplaner kan være med til dels at kvalificere og reducere det senere VVM- og godkendelsesarbejde og dels sikre de nødvendige rammer for faciliterede symbioser. Desuden udvikles der samarbejdsmodeller for identificering og understøttelse af bæredygtige forretningsområder med henblik på, at der tiltrækkes virksomhederne til specifikke områder.

Forskningsmæssigt har arbejdet med den strategiske tilgang fået stor opmærksomhed internationalt. Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet har allieret sig med den anerkendte forsker Maria Partidário, som blandt andet står bag en vejledning i strategisk tænkning i beslutningsprocesser. 

Indsatserne bygger oven på Aalborg Kommunes eksisterende initiativer, herunder indsatsen ”Én indgang”, som vil skabe en mere serviceorienteret dialog med den enkelte virksomhed.

HVAD FÅR DU SOM VIRKSOMHED HER, SOM DU IKKE FÅR ANDRE STEDER?

Vi arbejder for, at din virksomhed vil blive mødt med: 

  • En smidig sagsbehandling og professionel planlægning
  • En strategisk afklaring af miljøforhold, der blandt andet reducerer VVM-arbejdet
  • En proaktiv dialog med relevante myndigheder

Tre konkrete eksempler

Aalborg Kommune har lanceret ”Én indgang” for at højne erhvervslivets tilfredshed. Læs mere om "Én indgang".

Aalborg Havn har været med til at starte Erhvervsjura på AAU for at gøre miljøregulering til en styrke. Læs mere om Erhvervsjura.

Aalborg Havn har genåbnet jernbanen for at skabe mere miljøvenlige transportmuligheder i de fysiske rammer. Læs mere om godsbanen.

Kontakt

Ønsker din virksomhed at høre mere om Aalborg Havns tilbud og udviklingsaktiviteter, så kontakt: 

jesper raakjær

Udviklings- og HR-chef, Aalborg Havn

+45 2920 7202

jr@aalborghavn.dk

 

Ønsker din virksomhed at høre mere om mulighederne for at flytte til området, så kontakt:

Catharina Vinther Engqvist 

Direktør, Invest in Aalborg

+45 2520 0128 

cve@aalborg.dk