Om projektet

En vigtig strategisk satsning initieret af Aalborg Havn

Miljø++ blev i 2016 initieret af Aalborg Havn som en strategisk satsning som led i strategien "Den Intelligente Havn". Aalborg Havn og Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet har stået for udviklingen af samarbejdet, der nu omfatter en lang række aktører.

De to plusser understreger win-win-samarbejder

De to plusser i Miljø++ henviser til typer af symbioser i biologien. Her kan relationen mellem arter være til fordel for den ene, mens den anden ikke får gevinst (det vil angives som ”+0”). De to plusser i Miljø++ understreger derfor, at samarbejder og symbioser i projektet skal være til fordel for begge aktører. Det kaldes også for win-win.

Projektets udvikling over tid

PORT OF AALBORG

Port of Aalborg A/S er et infrastrukturselskab, der står for rammerne omkring havnen og den fysiske udvikling af området. Sammen med de private havne, Aalborg Portland A/S og Nordjyllandsværket, er Port of Aalborg i dag Danmarks 5. største havnesystem målt på samlet godsmængde. Havnen arbejder ud fra strategien ”Den intelligente Havn”, der sætter fokus på optimering og løbende udvikling af drift, idéer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Det gælder for Port of Aalborg både som virksomhed og som facilitator for partnerskaber og symbioser i det nordjyske erhvervsliv generelt.

PORT OF AALBORG - LANGERAK 19 - 9220 AALBORG ØST - WWW.PORTOFAALBORG.DK - INFO@PORTOFAALBORG.DK

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune arbejder for en grøn omstilling med bæredygtig vækst, hvor der er fokus på ansvarlighed over for miljø, ressourcer og sociale aspekter. Aalborg Kommune har derfor igangsat en række initiativer, som alle bidrager til positiv vækst og udvikling i kommunen. Fælles for disse initiativer er, at de alle forsøger at danne bro mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Blandt andet har Aalborg Kommune underskrevet Covenant of Mayors omkring reduktion af drivhusgasser, Aalborg Commitments og Aalborg Charteret om bæredygtige byer.

AALBORG KOMMUNE - BOULEVARDEN 13 - 9000 AALBORG - WWW.AALBORG.DK 

DET DANSKE CENTER FOR MILJØVURDERING

Aalborg Universitet er repræsenteret i projektet ved forskere fra Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Institut for Planlægning samt udvalgte personer fra andre enheder ved Institut for Planlægning. DCEA er det førende forskningscenter, som forbinder udførelse af konsekvensvurdering med teorier omhandlende beslutningstagen og governance. Centeret har et stærkt fokus på kritisk engagement med myndigheder, virksomheder og samfund inden for regionale, nationale og internationale politikudformende arenaer. Et betydeligt grundlag for DCEA's forskning er målet om at støtte en overgang til bæredygtighed i samfundsmæssig beslutningstagen og udfaldet af beslutningsprocesserne.

DET DANSKE CENTER FOR MILJØVURDERING - RENDSBURGGADE 14 - 9000 AALBORG - WWW.DCEA.DK - INFO-DCEA@PLAN.AAU.DK